Kostar mallarna något?

Det är gratis att ladda ned mallarna men om du vill lämna ett litet
bidrag kostar rubrikbladen 10 kr per nedladdning.
Swish 072-191 86 66, Paypal.me-länk: paypal.me/Vivekas Fiffiga Mallar. Rubrikblad/försättsblad till Pärmregister              15 kr per nedladdning

Word-Mallar, gå mellan fält med Tab. Ta bort dokumentskydd om du vill redigera i mallen, länk till Dokumentskydd_Word_2010.doc. Länk till Bilder på register.

                   
  5 flikar 10 flikar 12 flikar 15 flikar 20 flikar 31 flikar 52 flikar A-Ö-flikar jan-dec
  Pärmregister, Esselte (olika färger på flikarna, inga tomma rader)      
100160
R05-ess100160.doc
100161
R10-ess100161.doc
100162
R12-ess100162.doc
-- 100163
R20-ess100163.doc
100164
R31-ess100164.doc
-- 14938
Rao-ess14938.doc
--
R05-ess100160.pdf R10-ess100161.pdf R12-ess100162.pdf -- R20-ess100163.pdf R31-ess100164.pdf -- Rao-ess14938.pdf --
  Pärmregister, AllOffice (olika färger, inga tomma rader) New      
  11300026
orange R05-
11300026.doc
11300025 blå
R10-
11300025.doc
11300001 grön
R12
11300001.doc
11300004 vit
R15-
11300004.doc
11300005 brun
R20-
11300005.doc
11300002 gul
R31-
11300002.doc
11300007
lila R52-
11300007.doc
11300003 röd
Rao-
11300003.doc
11300006
rosa Rman-
11300006.doc
  R05-
11300026.pdf
R10-
11300025.pdf
R12-
11300001.pdf
R15-
11300004.pdf
R20-
11300005.pdf
R31-
11300002.pdf
R52-
11300007.pdf
Rao-
11300003.pdf
Rman-
11300006.pdf
Pärmregister, Bright Office (olika färger, inga tomma rader)
  97273 orange R05-bo97273.doc 97274 blå
R10-bo97274.doc
97275 grön
R12-bo97275.doc
97278 vit
R15-bo97278.doc
97279 brun
R20-bo97279.doc
97276 gul
R31-bo97276.doc
97281 lila
R52-bo97281.doc
97277 röd
Rao-bo97277.doc
97280 röd
Rman-bo97280.doc
  R05-bo97273.pdf R10-bo97274.pdf R12-bo97275.pdf R15-bo97278.pdf R20-bo97279.pdf R31-bo97276.pdf R52-bo97281.pdf Rao-bo97277.pdf Rman-bo97280.pdf
. Pärmregister, Bright Office - plast (inga tomma rader)      
  97260
R05-bo97273.doc
97261
R10-bo97274.doc
97262
R12-bo97275.doc
97270
R15-bo97278.doc
97268
R20-bo97279.doc
97263
R31-bo97276.doc
97269
R52-bo97281.doc
97264
Rao-bo97277.doc
97265
Rman-bo97280.doc
  R05-bo97273.pdf R10-bo97274.pdf R12-bo97275.pdf R15-bo97278.pdf R20-bo97279.pdf R31-bo97276.pdf R52-bo97281.pdf Rao-bo97277.pdf Rman-bo97280.pdf
  Pärmregister Nordic Office / Esselte Servoregister - olika färger (tom rad överst och nederst utan flikbeteckning)
  20 69871 orange  R05-ess69871.doc 20 69872 blå
R10-ess69872.doc
20 69873 grön
R12-ess69873.doc
20 69876 vit R15-ess69876.doc 20 69877 brun R20-ess69877.doc 20 69874 gul R31-ess69874.doc 20 69879 lila R52-ess69879.doc 20 69875 röd
Rao-ess69875.doc
20 69878
Rman-ess69878.doc
  R05-ess69871.pdf R10-ess69872.pdf R12-ess69873.pdf R15-ess69876.pdf R20-ess69877.pdf R31-ess69874.pdf R52-ess69879.pdf Rao-ess69875.pdf Rman-ess69878.pdf
  Pärmregister Nordic Office / Esselte Joparegister Wettergrens / FSC- papper (tom rad överst)    
  20 69911
R05-ess69911.doc
20 69912
R10-ess69912.doc
20 69913
R12-ess69913.doc
20 69927
R15-ess69927.doc
20 69914
R20-ess69914.doc
20 69915
R31-ess69915.doc
20 69926
R52-ess69926.doc
20 69916
Rao-ess69916.doc
20 69925
Rman-ess69925.doc
  R05-ess69911.pdf R10-ess69912.pdf R12-ess69913.pdf R15-ess69927.pdf R20-ess69914.pdf R31-ess69915.pdf R52-ess69926.pdf Rao-ess69916.pdf Rman-ess69925.pdf
  Pärmregister Nordic Office Wettergrens - plast (inga tomma rader)      
  20 69994
R05-no2069994.doc
20 69995
R10-no2069995.doc
20 69996
R12-no2069996.doc
20 69997
R15-no2069997.doc
20 69998
R20-no2069998.doc
20 69999
R31-no2069999.doc
-- 20 69993
Rao-no2069993.doc
 
  R05-no2069994.pdf R10-no2069995.pdf R12-no2069996.pdf R15-no2069997.pdf R20-no2069998.pdf R31-no2069999.pdf -- Rao-no2069993.pdf  
  Pärmregister Ref Specialplast - plast (inga tomma rader)      
  94320
R05-sp94320.doc
94322
R10-sp94322.doc
94323
R12-sp94323.doc
94325
R15-sp94325.doc
94326
R20-sp94326.doc
94328
R31-sp94328.doc
-- 94327
Rao-sp94327.doc
94324
Rman-sp94324.doc
  R05-sp94320.pdf R10-sp94322.pdf R12-sp94323.pdf R15-sp94325.pdf R20-sp94326.pdf R31-sp94328.pdf -- Rao-sp94327.pdf Rman-sp94324.pdf
  Pärmregister, WEO (tom rad överst och nederst utan flikbeteckning)      
  402
R05-weo402.doc
  405
R12-weo405.doc

R15-gl.doc
407
R20-weo407.doc
    674
Rao-weo674.doc
 
R05-weo402.pdf R12-weo405.pdf
R15-gl.pdf
R20-weo407.pdf Rao-weo674.pdf
  Pärmregister, WE (tom rad överst utan flikbeteckning)      
    688
R10-weo688.doc
689
R12-weo689.doc
682
R15-weo682.doc
683
R20-weo683.doc
685
R31-weo685.doc
     
    R10-weo688.pdf R12-weo689.pdf R15-weo682.pdf R20-weo683.pdf R31-weo685.pdf      
. Pärmregister, gamla omärkta (bred tom rad nederst utan flikbeteckning)      
    R10-gl.doc R12-gl.doc     R31-gl.doc      
    R10-gl.pdf R12-gl.pdf     R31-gl.pdf      
. 5 flikar 10 flikar 12 flikar 15 flikar 20 flikar 31 flikar 52 flikar A-Ö-flikar jan-dec
                   
            100 flikarNew    
              R20-bo97279.doc
R100-bt6217.pdf